Jelentéseink

A jelentés a CIB Csoport magyarországi egységeiről és leányvállalatairól tartalmaz információkat. Az adatok minden esetben csoportszintűek, amikor ettől eltérünk, azt külön jelezzük. A jelentés tartalmának meghatározásakor jelentős mértékben támaszkodtunk különböző évközi, külső és belső érintettekkel folytatott egyeztetésekre, a lényeges ügyek meghatározása megfelel a GRI szabvány követelményeinek. A jelentés elsősorban a CIB Csoport ügyfeleinek kíván áttekintést adni a szervezet teljesítményéről és működéséről, szem előtt tartva az őket leginkább érdeklő és érintő témákat és kérdéseket.


Jelentéstételi időszak:              2018-as naptári év
Legutóbbi jelentés dátuma:     2018. június (GRI G4 ”in accordance core”)
Jelentéstételi ciklus:                 éves
GRI alkalmazási szint                GRI szabvány „in accordance core” – alapszintű


Adatok érvényessége: A számadatok 2018. december 31-i adatok, kivéve, ahol ezt jelöljük.

A CIB Csoport konszolidált pénzügyi jelentésében szereplő vállalatok:


Leányvállalat

A bejegyzés országa

Tevékenységi kör

CIB Bank Zrt.

Magyarország

kereskedelmi banki, lízing és faktorszolgáltatási tevékenység

CIB Lízing Zrt.

Magyarország

Pénzügyi lízing

CIB RENT Zrt.

Magyarország

Lízing

CIB Biztosítási Alkusz Kft.

Magyarország

Biztosítási ügynöki tevékenység

CIB Faktor Zrt."v.a"

Magyarország

Tevékenységet már nem végez

Recovery Zrt.

Magyarország

Pénzügyi tanácsadásA JELENTÉS HATÁRAI, A LÉNYEGES ÜGYEK

A CIB Bankcsoport jelentése a GRI szabványban foglaltak szerint a lényeges ügyekre fókuszál. Ezeket a korábbi jelentéstételek során már meghatároztuk és minden évben külső és belső érintetti vélemények és elvárások figyelembevételével aktualizáltuk, szekunder források alapján. A 2018-as jelentés kapcsán belső munkacsoporttal és szakértői támogatással vizsgáltuk felül az előző évhez képest a legfontosabb külső és belső érintettjeink elvárásaiban és aggályaiban bekövetkezett lehetséges változásokat és a jelentés fejlesztésének lehetőségeit, valamint a bankcsoport CSR csapata és a jelentés készítését támogató szakemberek vizsgálták felül, indokolt-e változtatni a jelentős ügyek listáján.

A felülvizsgálat során tehát azonosítottuk Bankcsoport működésére és stratégiájára hatással lévő ügyeket, továbbá az érintetti csoportokat, elsődlegesen az ügyfeleket befolyásoló, számukra releváns ügyeket, egyszerre figyelembe véve a hazai kontextust és a nemzetközi trendeket is. A felülvizsgálat során figyelembe vettünk saját és iparági kutatásokat, másodlagos forrásokat, benchmark elemzést.

Jelen riportunk elsődleges célcsoportja az ügyfelek. A korábbi években jellemző hármas célcsoportból mind a munkatársak, mind a média esetében a tájékoztatásuk és bevonásuk érdekében más elsődleges kommunikációs csatornákat alkalmazunk, így a jelentés csak kiegészítésül szolgál a velük zajló párbeszédben.

Jelentésünk tartalma megfeleltethető az ISO26000 sztenderd elvárásainak is.Fenntarthatósági jelentések
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2018: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2017: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2016: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2015: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2014: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2013: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2010: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2009: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2008: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2007: magyar, angol
  • CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2006: magyar, angol

GRI megfelelés
  • 2018: GRI szabvány "in accordance core", önbesorolás
  • 2017: GRI G4 "in accordance core", önbesorolás
  • 2016: GRI G4 "in accordance core", önbesorolás
  • 2015: GRI G4 „in accordance core”, önbesorolás
  • 2014: GRI G4 „in accordance core”, önbesorolás
  • 2013: GRI G4 „in accordance core”, önbesorolás
  • 2012: GRI G3.1 „B szintű” megfelelés, önbesorolás
  • 2011: GRI B: önbesorolás
  • 2010: GRI B: önbesorolás
  • 2009: GRI B+, független fél ellenőrizte, külső fél hitelesítette, független szakértői panel értékelteGRI index
  • 2008: GRI B+, független fél ellenőrizte, külső fél hitelesítette, GRI index 
  • 2007: GRI B: önbesorolás

Egyéb jelentések
  • CIB Good CSR rövid jelentés 2008: magyar
  • CIB Good CSR rövid jelentés 2007: magyar


 Értékeink
 Vállalatirányítás
 Vállalásaink, legfontosabb mutatóink
 Környezeti hatásaink
 Felelősséggel munkatársainkért
 Felelősséggel a szolgáltatásokban
 A CIB a tágabb közösségben
Beszállítói kapcsolataink
 Gazdasági eredményeink
 Jelentéseink
 Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok