A CIB Bank Zrt. nyilatkozata

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CIB Bank Zrt.) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a CIB Bank Zrt. által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet. 


Sütik

A honlapunk sütiket használ. Weboldalunk használatával tudomásul veszi a sütik használatát. Sütikre vonatkozó részletes tájékoztatás

 

Szerzői jog

A CIB Bank Zrt. weboldalai szerzői jogvédelem alá tartoznak. A CIB Bank Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.


Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.


A felelősség kizárása

A CIB Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  • a weboldalak használatával kapcsolatosak,
  • a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
  • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.


Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A CIB Bank Zrt. nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a CIB Bank Zrt. weboldalakhoz kapcsolódnak.  


Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a CIB Bank Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett emailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a CIB Bank Zrt. a nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meghatározottak szerint kezelje.

Tájékoztatjuk, hogy a CIB Csoport adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: , illetve +36-1-423-1112.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli.

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használunk, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel.

A CIB Bank Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A CIB Bank Zrt. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyesadatokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek aszemélyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérőlszóló 2016/679/EU rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), azInformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokrólszóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartvakezeli.
ATM-kamerafelvétel

A CIB Bank Zrt. bankautomatáiban (ATM) kamera üzemel. Az ATM használatával tudomásul veszi ezen adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót.