Beszállítói kapcsolataink

Működésünk alapja a felelős beszerzés. Legfontosabb alapelvünk, hogy átlátható és igazságos módon válasszuk ki partnereinket, amelyek a pályáztatásra és tárgyalásos technika együttes alkalmazására épülnek elsősorban. Éppen ezért kiemelten fontos számunkra, hogy folyamatos párbeszédet biztosítva, megfelelő kapcsolatot ápoljunk velük. Célunk, egy hatékony költséggazdálkodási rendszer és beszerzési folyamat működtetése, a kiadások ellenőrzése.

Beszállítóinkra egyenlő feltételek vonatkoznak kiválasztásuk során beszerzési elveink és szabályrendszerünk egységesen érvényesül.

Beszerzési elveink:

  • transzparens és esélyegyenlőséget biztosító kiválasztási folyamat;
  • egységes és kedvező fizetési feltételek;
  • törvényes foglalkoztatás az alvállalkozóknál is;
  • környezetbarát technológiák, környezetbarát termékek és anyagok, hulladék-újrahasznosítás ösztönzése, illetve esetenként előírása.

Szabályaink összhangban vannak anyavállalatunk, az ISP által meghatározott sztenderdekkel. 2014-ben adaptáltuk anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo új beszerzési irányelveit, amely időszakonként felülvizsgálatra kerül annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítva legyenek a transzparencia- és esélyegyenlőségi elvek. Vállalásunknak megfelelően 2014-ben megkezdtük a papír és egyéb anyagok beszerzésére és felhasználására vonatkozó fenntarthatósági szabályok beépítését is a CIB Csoport beszerzési folyamataira vonatkozó útmutatóba. A fenntarthatósági szempontok érvényesítése folyamatosan zajlik.

Mindezek mellett a beszerzési folyamatainkba beépítettük az ISO 50001 irányelveket. Ennek megfelelően a nagyfogyasztású berendezések beszerzésekor prioritást élvez az alacsony fogyasztású, energiahatékony, fenntartható berendezések és megoldások választása.

 

Az ISP-irányelveknek megfelelően az etikus magatartás, mint a szerződéshez kapcsolódó kötelezettség is megjelenik már folyamatainkban, amelynek alapján a beszállító partnereknek szavatolni szükséges azt, hogy szerződéskötés előtt elolvasták etikai kódexünket, megértették az abban foglalt, rájuk vonatkozó részeket ("Vezető Irányelvek érintetti kapcsolatainkban" és "Vezető irányelvek beszállítói kapcsolatainkban),  egyet értenek annak tartalmával,  és működésük az abban foglaltaknak teljes mértékben megfelel, 

ugyanakkor beszállítóinknak lehetőségük van az etikai bejelentésekre az címen.

 

Nemcsak az etikus magatartásra vonatkozó szabályokat, hanem a külső és belső szabályozásainknak megfelelően minden beszállítóval kötött szerződésbe bekerült a GDPR-ra és a korrupcióellenességre vonatkozó passzus is.


 

Beszállítók száma földrajzi megoszlás szerint (darab)

Darabszám:


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Magyarország

3 683

3 940

4 022

3 657

3 317

3 039

2 841

2 807

Európa

108

97

92

86

99

93

98

87

Észak-Amerika

12

12

10

6

8

11

10

10

Ázsia*

5

2

0

1

1

3

2

3

Összesen

3808

4051

4 124

3 750

3 425

3 146

2 951

2 907


*Izrael Ázsiába van besorolva.

December 31-i adatok 


A vásárolt szolgáltatásokért kifizetett összegek a beszállítók földrajzi megoszlása szerint  (millió forint)

 

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

Magyarország

22 250

25 617

23 798

21 277

20 091

19 621

19 253

19 506

Európa

1 580

2 000

2 212

2 111

3 318

2 275

2 941

3 059

Észak-Amerika

134

223

211

211

207

232

352

339

Ázsia

17

46

0

19

23

15

6

25

Összesen

23 980

27 887

26 221

23 619

23 639

22 142

22 553

22 928

 

*Izrael Ázsiába van besorolva.

 December 31-i adatok  Értékeink
 Vállalatirányítás
 Vállalásaink, legfontosabb mutatóink
 Környezeti hatásaink
 Felelősséggel munkatársainkért
 Felelősséggel a szolgáltatásokban
 A CIB a tágabb közösségben
Beszállítói kapcsolataink
 Jelentéseink
 Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok