CIB Bank által kínált konstrukciók

Munkabér rulírozó hitelkeret

Olyan rövid lejáratú, kizárólag forintalapú - rendszerint havi 1 lehívást biztosító rulírozó hitelkeret, mely az Önkormányzat likviditási nehézségei esetén munkabér kifizetésre használható.

Futamidő: maximum a következő havi normatív állami támogatás megérkezéséig tart.

A hitelkeret: maximum az Önkormányzat költségvetésében szereplő éves nettósított állami támogatások személyi juttatások utáni, munkaadók és munkavállalók által fizetendő terhekkel csökkentett összegének 1/3 része lehet.

További információért forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban.

 Folyószámlahitel
 Munkabér rulírozó hitelkeret
 Multicurrency hitel
 Támogatás előfinanszírozás
 Önkormányzati kötvénykibocsátás
 Víziközmű társulati hitel
 PPP hitelek
 Európai Unió által támogatott hitelek
 Bankgarancia
 Hitelígérvény