CIB Bank által kínált konstrukciók

Hitelígérvény

EU-s pályázatok önerejére és az elnyerendő támogatás előfinanszírozására vonatkozó hitelígérvényeket előzetes hitelvizsgálat és megfelelő biztosítékok megléte esetén bankunk kibocsátja mind a számlavezető, mind a számlavezetési körön kívüli önkormányzatok részére.

További információért forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban.

 Folyószámlahitel
 Munkabér rulírozó hitelkeret
 Multicurrency hitel
 Támogatás előfinanszírozás
 Önkormányzati kötvénykibocsátás
 Víziközmű társulati hitel
 PPP hitelek
 Európai Unió által támogatott hitelek
 Bankgarancia
 Hitelígérvény