Kibővülnek az átutalási megbízásokhoz kapcsolódó adatmezők

A Napközbeni átutalási rendszerben történő elektronikus átutalási megbízások az új magyar (HCT - Hungarian Credit Transfer) szabvány szerint az alábbi mezőkkel bővülnek:

  • Átutaló azonosítója: Az átutaló személyt, vagy szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását.
  • Tényleges fizető neve és azonosítója: Nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla tulajdonosa fizet.
  • Tényleges kedvezményezett neve és azonosítója: Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.
  • Átutalás jogcíme: A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa. A pénzforgalmi szolgáltatók a számlatulajdonosok számára (átutalók és kedvezményezettek) pénzforgalmukról kimutatásokat, statisztikákat készíthetnek.

Változás következik be az alábbi mezőkben:

  • Közlemény: Az átutaló által megadható Közlemény mező hossza bővül 140 karakterre.
  • Partnerek közti egyedi azonosító: Az átutalás beazonosítását szolgáló egyedi azonosító (megfeleltethető a korábbi Bizonylatszám mezőnek). A jövőben 35 karakter, alfanumerikus egyedi azonosítóként segíti az átutalás könnyebb beazonosítását.

Az adattartalom bővülésével lehetőség nyílik a végső kedvezményezett, ill. az eredeti megbízó megadására is, ami biztosítja a más nevében, illetve a más javára történő átutalások kezdeményezését, illetve fogadását is. A bővülő adattartalom (pl. átutaló azonosítója mező) számos egyéb előnyt kínál a különböző vállalatirányítási rendszerek és banki számlavezető rendszerek automatikus kommunikációjának fejlesztésére és bővítésére. Vállalatok számára fontos előnye a bővebb és strukturáltabb adatközlésnek, hogy megkönnyíti jóváírási/terhelési tételek beazonosíthatóságát, így segíti a vállalatok könyvelését, és tágabb teret biztosít a tranzakcióhoz kapcsolódóan, a partnerek közti adatközléshez.

A CIB Bank Zrt. által készített számlakivonatok tartalma és formája is változni fog. A Napközbeni elszámolási rendszeren keresztül elszámolt tranzakciók megjelenítése, adatsorrendje változik és információtartalma is bővebb lesz. A módosított bankszámlakivonatok a CIB Internet Bank és a Business Terminál szolgáltatásoknál is elérhetőek lesznek nyomtatható verzióban.


További információk