Stabil működés, kedvezőtlen külső körülmények

2011. március 31.

A CIB Csoport, az Intesa Sanpaolo Csoport tagja − annak ellenére, hogy súlyosan érintette a gazdasági világválság, a pénzügyi szolgáltatókat sújtó rendkívüli bankadó, Magyarország hitelminősítésének romlása és a hitelkockázatok magas szintje − szilárd likviditással és hatékonysággal, valamint stabil piaci pozícióval zárta a 2010-es üzleti évet. A válság hatásainak enyhítése érdekében a CIB 2010-ben szigorú hitelkockázat-kezelést, portfólió-monitoringot és költségoptimalizálást folytatott, és tovább dolgozott szolgáltatásainak átfogó reformján, hogy megteremtse hosszú távú, fenntartható működésének és a növekedésének alapját. A Bankcsoport a 2010-es évet 23,5 milliárd forintos adózás utáni veszteséggel és 2495 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta.

A több mint 700 000 ügyféllel rendelkező CIB Csoport banki szolgáltatásai és lízing tevékenysége révén az egész országban és valamennyi üzletágban (lakossági, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok) megőrizte stabil piaci pozícióját. A példátlanul kedvezőtlen külső körülmények ellenére a CIB Csoport továbbra is erős piaci pozíciókkal rendelkezik a vállalati hitelek terén (15,1%) és a lízingszolgáltatások (részesedése a 2010-es új kihelyezésekből: 13,1%) területén. 2010-ben a kiélezett verseny ellenére megőrizte erős betétgyűjtő képességét is, főleg a lakossági üzletágban. Ez utóbbi területen a Bankcsoport több sikeres betétgyűjtő kampányt is végrehajtott, és továbbra is a három legnagyobb szereplő egyike (9,1%-os piaci részesedéssel).

A konszolidált bruttó hitelportfólió értéke 2010 végén elérte a 2338 milliárd forintot. Az új finanszírozás iránti kereslet 2010-ben minden piaci szegmensben és termékkategóriában visszafogott volt. 2010 során romlott a CIB Csoport hitelportfoliójának hitelminősége, ami megfelelt az általános banki és lízingpiaci trendeknek. A nem fizető hitelek arányának növekedése jelentős értékvesztést okozott. 2010-ben a CIB Csoport 83,1 milliárd forintnyi céltartalékot és értékvesztést képzett. Az értékvesztés számottevő része az ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódott, hiszen a jelenlegi piaci körülmények ezt a kategóriát érintették a legsúlyosabban.

A Bankcsoport sikeresen enyhítette a hitelportfoliójának minőségéhez kapcsolódó negatív trendek hatásait. Ennek érdekében mind a bank, mind a lízingcégek kiemelt hangsúlyt fektettek a meglévő kitettségeik mélyreható átalakítására. A bank átstrukturálási programja keretében több mint hatezer jelzálog-hitellel rendelkező ügyfél kérelmét hagyta jóvá. Emellett a nem fizető hitelek hatásainak csökkentése érdekében a Bankcsoport megerősítette és hatékonyabbá tette behajtási tevékenységét is.

A CIB Csoport 2010-ben mindvégig erős tőke- és likviditási pozíciót tudott fenntartani. 2010 decemberében a saját tőke teljes összege elérte a 241 milliárd forintot volt, ami a magyar banki piacon a második legerősebb pozíciót jelenti. Ezt tovább erősíti, hogy a CIB Csoport tulajdonosa az Intesa Sanpaolo elkötelezetten és folyamatosan támogatja magyar leányvállalata tevékenységét. Utóbbi elköteleződés tükröződik az Intesa Sanpaolo CIB Bank részére nyújtott, 2011. áprilisában esedékes, 40 milliárd forint értékű tőkeemelésében is.  2010 decemberében a CIB Csoport tőkemegfelelési mutatója elérte a 9,8%-ot, ezzel jelentősen túlteljesítette a jogszabályok által megkövetelt mértéket.
 
A fentieken kívül a CIB Csoport továbbra is nagy figyelmet szentel a működési hatékonyság javításának. A Bankcsoport teljes működési költségei 2010-ben 5%-kal, 59,2 milliárd forintra csökkentek. Tovább folyik az átfogó költségkezelési program, melynek célja az általános hatékonyság javítása. A program teljes hatása 2011-ben és 2012-ben mutatkozik majd meg. A költség/bevétel arány 2010-ben 44,1% volt. 

adatok: milliárd HUF

2009. december 31.

2010. december 31.

Mérlegfőösszeg

2757,2

2494,9

Ügyfélbetétek összege

1623,6

1477,0

Ügyfélhitelek összege

2446,4

2338,2

Árbevétel

143

135,2

Működési költségek

62,2

59,2

Működési eredmény

80,8

75,9

Értékvesztés és céltartalék képzés

71,3

83,1

Adózás utáni eredmény

4,7

(23,5)

A CIB Csoport konszolidált, IFRS-szerinti adatai

A bankadó bevezetése jelentősen hozzájárult a bankcsoport konszolidált nyereségének meredek csökkenéséhez. A CIB Csoport által 2010-ben befizetett rendkívüli bankadó 13 milliárd forintot tett ki.


Az Intesa Sanpaolo az eurózóna egyik legnagyobb bankcsoportja, az olaszországi lakossági és vállalati banki, valamint vagyonkezelési üzletág legfontosabb szereplője. Jelentős földrajzi területet lefedő, 5800 fiókból álló hálózatának köszönhetően mintegy 11,4 millió olasz ügyfélnek nyújt széles körű szolgáltatásokat. Az Intesa Sanpaolo nemzetközi tevékenységének középpontjában Közép-Kelet-Európa és a Földközi-tenger térsége áll, ahol 13 országban összesen mintegy 1700 lakossági és kereskedelmi bankfiókban 8,4 millió ügyfelet szolgál ki. Emellett 29 országot lefedő, vállalati banki szolgáltatásokat kínáló nemzetközi hálózattal is rendelkezik.


A több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező CIB univerzális hitelintézetként magas színvonalú pénzügyi szolgáltatásokat kíván nyújtani társas vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt.  Hagyományos kereskedelmi banki és befektetési kínálatát a faktoring, és lízing megoldások széles köre egészíti ki.  Az országos szinten mintegy 140 bankfiók mellett számos elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésre áll pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, mobilCIB, vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.


Kapcsolódó közzétételek