A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2011. március 31.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-09-867137) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2011. március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezető és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. december 31-i fordulónappal 581.820,- eFt azaz ötszáznyolcvanegy millió nyolcszázhúszezer forint mérlegfőösszeg mellett 25.134,- eFt azaz huszonötmillió százharmincnégyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített, a Felügyelőbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezető munkáját a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetőjét a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1. napjától 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-09-693224) kizárólagos tagja a CIB Lízing Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetők és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 670.166,- eFt azaz hatszázhetvenmillió egyszázhatvanhatezer forint mérlegfőösszeg mellett 316.382,- eFt azaz háromszáztizenhatmillió háromszáznyolcvankettőezer forint adózott és 116.382,- eFt azaz száztizenhatmillió háromszáznyolcvankettőezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményéből 200.000,- eFt azaz kettőszázmillió forint osztalék kifizetésére kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetők munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetőit a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos tag tudomásul veszi Petzné Lamboy Judit felügyelőbizottsági tag 2011. február 10. napján bekövetkezett lemondását, és erre tekintettel módosítja a Társaság Alapító Okiratának 9.2 pontját.
 • 7. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított és kiegészített, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg 01-09-875514) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 29.101.312,- eFt azaz huszonkilencmilliárd százegymillió háromszáztizenkettőezer forint mérlegfőösszeg mellett -2.354.758,- eFt azaz - kettőmilliárd háromszázötvennégymillió hétszázötvennyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.
 • 7. A Kizárólagos tag a Társaságba 2010. december 31-ei hatállyal beolvadt CIL Buda Square Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-09-902848) mérlegét az alábbi számokkal elfogadja. A CIL Buda Square Kft. 2010. üzleti év során 644,- eFt azaz hatszázhatvannégyezer forint mérlegfőösszeg mellett -1.458.735,- eFt azaz - egymilliárd négyszázötvennyolcmillió hétszázharmincötezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.
 • 8. A Kizárólagos tag a Társaságba 2010. december 31-ei hatállyal beolvadt Óbudai Dunapart Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.; cégjegyzékszám: 01-09-074693) mérlegét az alábbi számokkal elfogadja. Az Óbudai Dunapart Kft. 2010. üzleti év során 8.125.611,- eFt azaz nyolcmilliárd százhuszonötmillió hatszáztizenegyezer forint mérlegfőösszeg mellett -1.206.776,- eFt azaz - egymilliárd kettőszázhatmillió hétszázhetvenhatezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 5.; Cg: 01-10-044013) 2011. március 23. napján 15:15 órai kezdettel rendes évi közgyűlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal:

1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 12.046.424,- eFt azaz tizenkettőmilliárd negyvenhatmillió négyszázhuszonnégyezer forint mérlegfőösszeg mellett 168.508,- eFt azaz százhatvannyolcmillió ötszáznyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.

A közgyűlés elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a 2010. év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

3) A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2010. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

4) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a 2011. április 1 - 2012. március 31. közötti időszakra

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai azonosító szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

5) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2011. (III. 23.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044564) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 15.453.151,- eFt azaz tizenötmilliárd négyszázötvenhárommillió százötvenegyezer forint mérlegfőösszeg mellett -856.863,- eFt azaz - nyolcszázötvenhatmillió nyolcszázhatvanháromezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044131) 2011. március 23. napján 15:30 órai kezdettel rendes évi közgyűlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal:

1) Számviteli törvény szerinti 2010. évi éves beszámoló elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság és a Könyvvizsgáló által a CIB Lízing Zrt 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a Társaság mérlegfőösszege 126.717,-mFt (azaz százhuszonhatmilliárd hétszáztizenhétmillió forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben -1.814,- mFt (azaz - egymilliárd nyolcszáztizennégymillió forint) adózott eredményt ért el.

A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta.

2) 2010. évi adózott eredmény felhasználása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a CIB Lízing Zrt. 2010. évi adózott eredményéből az eredménytartalék részbeni felhasználásával 1.700,- mFt osztalék kifizetésére kerüljön sor az Alapszabály 15.1 pontja értelmében a CIB Rent Zrt. a Társaság korábbi részvényese részére.

3) Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2010. év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

4) A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2010. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2011. (III. 23.) SZÁMÚKÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

5) A külső könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a 2010. évre

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A.; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését.

Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

6) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a közgyűlési jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt szövegezéssel.

VII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044131) 2011. március 23. napján 15:45 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt az alábbi napirendi pontokkal:

1) A CIB Credit Zrt. mint beolvadó társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Credit Zrt. 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Credit Zrt. mérlegfőösszege 281.415,-mFt (azaz kettőszáznyolcvanegymilliárd négyszáztizenötmillió forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben 3.773,- mFt (azaz hárommilliárd hétszázhetvenhárommillió forint) adózott eredményt ért el

A Közgyűlés a CIB Credit Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87.§ (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta.

2) A CIB Property Zrt. mint beolvadó társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Property Zrt. 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Property Zrt. mérlegfőösszege 39.518.480,-eFt (azaz harminckilencmilliárd ötszáztizennyolcmillió négyszáznyolcvanezer forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben -4.599.662,-eFt (azaz - négymilliárd ötszázkilencvenkilencmillió hatszázhatvankettőezer forint) adózott eredményt ért el

A Közgyűlés a CIB Property Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87.§ (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta.

3) A CIB Lakáslízing Zrt. mint beolvadó társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti és tevékenységet lezáró éves beszámolójának elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2011. (III. 23.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta a Könyvvizsgáló által a CIB Lakáslízing Zrt. 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a CIB Lakáslízing Zrt. mérlegfőösszege 21.579.681,-eFt (azaz huszonegymilliárd ötszázhetvenkilencmillió hatszáznyolcvanegy ezer forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben -2.551.058,-eFt (azaz - kettőmilliárd ötszázötvenegymillió ötvennyolcezer forint) adózott eredményt ért el

A Közgyűlés a CIB Lakáslízing Zrt. számviteli törvény szerinti és a Gt. 87.§ (2) bekezdés szerinti beszámolóját elfogadta.

VIII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-043349) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 16.234.221,- eFt azaz tizenhatmilliárd kettőszázharmincnégymillió kettőszáz-huszonegyezer forint mérlegfőösszeg mellett -804.929,- eFt azaz - nyolcszáznégymillió kilencszázhuszonkilencezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

IX.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-044460) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 17.226.699,- eFt azaz tizenhétmilliárd kettőszázhuszonhatmillió hatszázkilencvenkilencezer forint mérlegfőösszeg mellett 775.047,- eFt azaz hétszázhetvenötmillió negyvenhétezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

X.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB New York Broker Zrt. "v.a." (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-043412) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes a Társaság végelszámolására tekintettel a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 103.§ (3) bekezdése értelmében a Társaság 2010. június 30-tól 2010. december 31. napjáig tartó üzleti éve tekintetében a beszámolót az alábbi számokkal elfogadja. A Társaság 2010. üzleti év során 32.247,- eFt azaz harminckétmillió kettőszáznegyvenhétezer forint mérlegfőösszeg mellett 3.507,- eFt azaz hárommillió ötszázhétezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.
 • 2. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a vezérigazgató munkáját a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

XI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Holding Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-09-946706) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 1.573.565,- eFt azaz egymilliárd ötszázhetvenhárommillió ötszázhatvanötezer forint mérlegfőösszeg mellett -2.701,- eFt azaz - kettőmillió hétszázegyezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
 • 5. A Kizárólagos tag a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Szilágyi Judit (lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A..; an.: Darab Judit; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001368) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 6. A Kizárólagos tag tudomásul vette Fabio De Grazia és Mihályi Géza ügyvezetők lemondását.
 • 7. A Kizárólagos tag a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választja Fabio De Grazia-t 2013. március 31-ig tartó határozott időtartamra.
 • 8. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

XII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont BRIVON Hungary Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-046270) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2011. március 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

 • 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezető és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. december 31-i fordulónappal 12.902.464,- eFt azaz tizenkettő milliárd kilencszázkettőmillió négyszázhatvannégyezer forint mérlegfőösszeg mellett - 2.822.160,- eFt azaz - kettőmilliárd nyolcszázhuszonkettőmillió százhatvanezer forint mérleg szerinti eredményt realizált.

A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített, a Felügyelőbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját.

 • 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.
 • 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatósági tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól.
 • 4. A Kizárólagos részvényes a 2011. április 1. napjától 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Sulyok Krisztina (lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.; an.: Czink Ilona; Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-006660) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni.
 • 5. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

CIB Bank Zrt.