Postai szolgáltatások

Kifizetési utalványok

Bankunk által kifejlesztett elektronikus rendszeren, az ún. Business Terminál rendszeren kifizetési utalványok (kedvezményezett postai címére forint készpénz kifizetés) is indíthatók. A papíralapú átutalással szemben előnyös, mert

    • amennyiben azok munkanapon a mindenkor előírt határidőre a bank rendszerébe megérkeznek - a bankközpontba érkezés tárgynapján továbbítja Bankunk a Posta felé. A Posta a kifizetésre kerülő összeget a hozzá való beérkezést követő 2. munkanapon kézbesíti a kedvezményezett címre.
    • alacsonyabbak a postai díjak az elektronikus úton indított utalványok esetében.

Készpénz-átutalási megbízások

A készpénz-átutalási megbízások kezelésében nagy segítséget jelent az elektronikus banki rendszer.

Az Önkormányzathoz érkező sárga csekkes készpénz-átutalási megbízások elektronikus feldolgozásához a csekkeket befizető azonosítóval kell ellátni. Az elektronikus feldolgozás előnyös, mert lehetővé teszi:

    • kevesebb adminisztrációt,
    • naprakész nyilvántartást,
    • alacsonyabb postai költséget.