Ügyfélszolgálat

Nyilatkozatok és egyéb kérlemek

A szerződés futamideje alatt, a szerződés tárgyán átalakítást, változtatást, módosítást csak Társaságunk előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulási kérelmeken minden esetben kérjük tüntesse fel a szerződésszámot!

A gépjármű szerződéskötéskor megállapított feltételektől eltérő használata (külföldi engedély, üzembentartói hozzájárulás, bérbeadás), illetve hatósági bejelentési kötelezettséggel járó átalakítása (átalakítás, forgalmi engedély pótlás, rendszámtábla pótlás, új/egyedi/sárga rendszám, műszaki vizsgáztatás és motorcsere stb.) esetén írásbeli kérelem alapján az engedélyt, hozzájárulást egyedi elbírálás alapján állítjuk ki. A kiadás elsődleges feltétele, hogy a szerződésben nincs korábban kiszámlázott, de ki nem egyenlített számlatartozás. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulásokkal kapcsolatos mindennemű költségek, díjak stb. az üzembentartót terhelik.

Az alábbi hozzájárulások kiadásának egyéb feltételei

Külföldi engedély

  • ha a szerződés cascoköteles, a külföldön tartózkodás idejére szóló casco kötvény másolata, amelynek hatálya kiterjed a tartozkodás helyére
  • ha a szerződés nem cascoköteles, akkor gépjárművét tetszőlegesen használhatja külföldön, kivéve Ukrajna területén és a FÁK országaiban
  • a kérelemben meg kell jelölni a célországot és az ott tartozkodás idejét, mivel engedélyünket 6 hónapra állítjuk ki (az érvényesség lejárta esetén új engedély kérvényezhető)
  • az egyes célországokba (pl. Ukrajna) történő utazás során a biztosító társaságok kiegészítő casco biztosítás megkötését írhatják elő. Kérjük, az utazás megkezdése előtt tájékozódjon Ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy személyesen!

Új üzembentartó bejegyzés

  • a hozzájárulás kizárólagos feltétele, kezességvállalás az új üzembentartó részéről. Magánszemély esetén szükséges az új üzembentartó személyi igazolvány másolata, cég esetén cégkivonat és aláírási címpéldány illetve a mellékelt kezes által történő kitöltött adatlap (Adatlap magánszemélyeknek és egyéni vállalkozónak >> és Adatlap társas vállalkozásoknak >>), amelyre tüntesse fel, hogy üzembentartói hozzájáruláshoz küldi.
  • Társaságunk elkészíti a készfizető kezességi szerződést, melyet a kezes címére postázunk aláírásra. A három példányban aláírt szerződés visszaérkezését követően azokat cégünk is aláírja, és elkészíti az üzembentartói hozzájárulást. Ezt követően Ügyfelünk részére a kezességi szerződés egy példányát és az üzembentartói hozzájárulást, a kezes részére pedig a kezességi szerződés egy példányát postán megküldjük.

Egyéb esetekben,

amelynek során az átalakítás, változtatás, módosítás érinti a törzskönyvön szereplő adatok bármelyikét, úgy Társaságunk továbbítja az Ügyfelünk lakóhelye szerint illetékes Okmányiroda részére, melyről levélben tájékoztatjuk.

Lopás miatt előforduló pótlások

kiadása kapcsán, ahol rendőrségi feljelentés történt (forgalmi engedélypótlás, rendszámtáblapótlás), kérjük csatolni ezen dokumentum másolatát is.