Ügyfélszolgálat

Amennyiben fizetési módját, esedékességét változtatni szeretné – illetve amennyiben a fizetési határidő előtt 5 nappal sem rendelkezik a befizetéshez szükséges csekk-kel illetve számlával – kérjük ezt jelezze ügyfélszolgálatunkon.

Fizetési mód változtatása

A fizetés történhet

  • postai csekken történő fizetéssel,
  • eseti átutalás vagy
  • csoportos beszedési megbízás alapján, illetve
  • készpénzes befizetéssel a CIB Bank Zrt. bármely pénztárában.

Amennyiben nem az általunk kitöltött csekket ill. átutalási megbízást használja, akkor a számlán feltüntetett CIB Lízing Zrt. gyűjtőszámlájára kell a befizetést teljesíteni, megjegyzésként feltűntetve szerződésszámot és Ügyfelünk nevét.

Amennyiben fizetési kötelezettségeinek teljesítésére fizetési módját változtatni szeretné, kérjük írásban jelezze felénk.

A szerződés futamideje során bármikor választhatja a csoportos beszedési megbízást.

  • Ehhez nem kell mást tenni, mint ki kell tölteni a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című nyomtatványt. A nyomtatvány segítségével a feltüntetett Bankszámla tulajdonos a számlavezető bankjánál felhatalmazási megbízást kezdeményezhet (vagy már létező megbízás módosíthat, esetleg megszüntethet), hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt bankszámláról fizetéseket teljesítsen. (A nyomtatványon fel kell tüntetni a fogyasztói azonosítót, a nevet, illetve az értékhatár megadásánál célszerű a havi díj + 10%-kot feltüntetni.)
  • Felhívjuk figyelmüket, hogy a „csoportos beszedési megbízás” fizetési mód csak akkor lép életbe, ha a Bankszámla tulajdonos a nyomtatványt a számlavezető bankjához eljuttatta és a felhatalmazást mind a számlavezető bank, mind pedig a Lízingcsoport -mint Szolgáltató- elfogadta. A „csoportos beszedési megbízás” fizetési mód csak a regisztrálást, illetve a Szolgáltató elektronikus visszaigazolását követően kiállított számlákon szerepel, az Ügyfélnek mindaddig a már kiállított számlán szereplő fizetési módon kell teljesíteni az esedékes fizetési kötelezettségeit.
  • A felhatalmazás Szolgáltató által történt elfogadását követően az Ügyfél szerződésének fizetési módja csoportos beszedési megbízás lesz, és a Szolgáltató kezdeményezi az Ügyfél felhatalmazása alapján bankszámlájának megterhelését. Amennyiben az Ügyfél a terhelendő bankszámláját a CIB Bank Rt.-nél vezeti, úgy a terhelés napja megegyezik esedékességének fizetési határidejével, minden más esetben a fizetési határidőt egy munkanappal megelőző nap lesz a kezdeményezett terhelési nap.
  • Abban az esetben, ha fedezet hiányában az Ügyfél számlavezető bankja nem, vagy csak részben tudja a jogosult felé jóváírni az összeget, úgy az Ügyfélnek a különbözetet (vagy a kötelezettség teljes egészét) csekken kell befizetnie. Késedelmes fizetése miatt a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamat összeget vagyunk jogosult a CIB Lízing Csoport Ön felé felszámítani.

Fizetési esedékesség módosítása

Az ügyfelek fizetési kötelezettségük díjfizetési napjának módosítását a hirdetményben szereplő díjon kérhetik külön kérelem alapján az adott üzletági feltételekben és ÁSZF-ekben meghatározott napok valamelyikére. 

Az átütemezési kérelemnek az azonosító adatokon túlmenően tartalmaznia kell, hogy mely napra kívánja módosítani az ügyfél a díjfizetési napot.