Ügyfélszolgálat

Adatmódosítás

Az ügyfelek adataiban bekövetkező bármilyen változás kötelező bejelentésekor, kérjük ügyfeleinket a régi és az új adatok, valamint a módosítás kért dátumának feltüntetésére. Bejelentés történhet levélben, faxon, vagy személyesen.

Név, lakcím, postacím, telefonszám:
Név és lakcím változás módosítása esetén az ügyfélnek a kérelemhez csatolni kell a változást tartalmazó, illetve annak tényét igazoló hatósági igazolvány olvasható másolatát (személyi azonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

Cégnév, székhely, telephely:
Minden esetben szükséges a módosított adatokat tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy cégbírósági végzés.