Ügyfélszolgálat

Biztosítási események bekövetkezése

A gépjárművet érintő káreseményeket biztosítási szerződés szerint, írásban be kell jelenteni Társaságunkhoz.

Töréskár vagy Részlopás

Javítható károk és részlopás esetén

 • a kárfelvételi jegyzőkönyvet,
 • a javítási kalkulációt és
 • a számla másolatát 
 • részlopás esetén a fentieken túl a rendőrség feljelentést, és amint lehetséges
 • a rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot is

kérjük eljuttatni a 06/1-489-6698-as faxszámra, vagy postacímünkre. Ezen dokumentumok elküldése alapján cégünk - amennyiben a szerződéssel kapcsolatban lejárt esedékességű tartozása nincs - meghatalmazást fog kiállítani az eszköz javítását követően a kártérítési összeg felvételéhez.

A bejelentést az itt letölthető formanyomtatványunk Társaságunk részére történő eljuttatásával is megteheti, egyéb írásos bejelentés esetén kérjük, hogy a biztosító nevét, címét, valamint a biztosítási ügyintéző nevét mindenképpen megjelölni szíveskedjen.Amennyiben a kártérítési összeg felvételével kapcsolatban meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy az erre vonatkozó meghatalmazás formanyomtatványa innen letölthető.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk kizárólag számlás kárrendezéshez járul hozzá a szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek értelmében. Kérjük, mellékeljen egy nyilatkozatot, hogy a meghatalmazást az Ön vagy a javító cég nevére, címére állítsuk ki. A  meghatalmazást postafordultával küldjük.

Totálkár vagy lopás

Totálkárt illetve lopáskárt biztosítási szerződés szerint 2 napon belül köteles bejelenteni Társaságunknál. A bejelentést az itt letölthető formanyomtatványunk Társaságunk részére történő eljuttatásával is megteheti, egyéb írásos bejelentés esetén kérjük, hogy a biztosító nevét, címét, valamint a biztosítási ügyintéző nevét mindenképpen megjelölni szíveskedjen.

Amennyiben a finanszírozott eszköz totálkárra tört illetve ellopták, Társaságunk jogosult az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak alapján a finanszírozási szerződést felmondani. A felmondás alapján az Ön valamennyi fizetési kötelezettsége egy összegben lejárttá és esedékessé válik. Amennyiben biztosítói térítés várható, úgy Társaságunk felveszi a biztosítóval a kapcsolatot a kártérítési összeg bekérése érdekében, mely kártérítési összeggel az Ön egy összegű tartozását csökkentjük.

Amennyiben Önnek nincs lehetősége az így fennmaradó tartozása egy összegben történő megfizetésére, úgy tartozáskiváltó kölcsönszerződés megkötését kezdeményezheti Társaságunknál. A kölcsönszerződés megkötésének feltételeiről alábbi elérhetőségeink valamelyikén érdeklődhet:

CIB Lízing Zrt.- Követeléskezelés

 • 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
 • e-mail:
 • Fax: (06-1) 489-6717

Totálkár esetén:

 • A kárfelvételi jegyzőkönyvet, és (ha van)
 • a kárelszámolást

kérjük eljuttatni a 06/1-489-6778-as faxszámra, vagy postacímünkre.

Lopáskár esetén:

 • A rendőrség feljelentést, és amint lehetséges
 • a rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot is

kérjük eljuttatni a 06/1-489-6778-as faxszámra, vagy postacímünkre. Kérjük, hogy lízingfinanszírozás esetén a finanszírozott eszköz eredeti forgalmi engedélyét is postai úton megküldeni szíveskedjenek.