Gép-, berendezés finanszírozása

Ajánlatunk:

MNB Növekedési Hitelprogram fixA CIB Lízing Csoport megalakulása óta feladatának tekinti a lízingfinanszírozás egyik klasszikus válfajának tekinthető mezőgazdasági gépek, termelőgépek, munkagépek és ipari berendezések finanszírozását.

A CIB Lízing márkafüggetlen finanszírozó, így a szállítókkal kialakított együttműködés lehetőséget biztosít  iparághoz igazodó finanszírozásra is. A különböző iparágakhoz - amikor is speciális ügyfelek, egyedi berendezések iránti igényét kell kielégíteni - az üzletkötők és az elemzők részéről egyaránt speciális gondolkodásmód, rálátás szükséges. Ily módon természetesen kiemelkedően fontos szerepe van a több év alatt felhalmozott tapasztalatnak, tudásnak, piac- és gépismeretnek. Mindezen tapasztalatokra építve, valamint ügyfeleink és a szállítók érdekeit messzemenően szem előtt tartva dolgoztuk ki saját értékelési, bírálati rendszerünket, s tettük lehetővé, hogy ügyfeleink minél gyorsabban használatba vehessék az általuk kiválasztott gépeket, ugyanakkor a szállítók is a lehető legrövidebb időn belül megkapják a gép ellenértékét.

A lízingfinanszírozás legfontosabb jellemzője, hogy eszközhöz kötött, ami azt jelenti, hogy a finanszírozó az eszköz tulajdonjogát a futamidő végéig fenntartva, az eszközt az ügyfél részére lízingdíjak ellenében használatba adja. Termelőgépek, mezőgazdasági gépek esetén azért kedvező választás ez a finanszírozási forma, mert a berendezések működéséből származó bevétel klasszikus esetben fedezetet jelent a díjfizetési kötelezettségekre.


A lízingfinanszírozás előnyei

  • Nincs kötelező számlanyitás, megtakaríthatók a járulékos költségek (számlanyitási-, számlavezetési-, rendelkezésre tartási díj).
  • Nincs hitelbírálati díj, sem kezelési költség. Az ügyfelet csak a kamat költségei terhelik.
  • Eszköz fedezetű finanszírozás. Nem terhelünk egyéb ingóságot, ingatlant.
  • Minimális önerő,  (ÁFA befizetésével indítható konstrukciók).
  • Az eszköz nyilvántartását a lízingbe vevő végzi, így az amortizáció elszámolására is lehetősége van.
  • A kamatok költségként elszámolhatók.

Pénzügyi lízingfinanszírozás fajtái, jellemzői

Zárt végű pénzügyi lízing

Zárt végű pénzügyi lízingfinanszírozás azon ügyfeleknek ajánlott, akik meg kívánják szerezni egy adott berendezés tulajdonjogát, ugyanakkor az ellenérték egy összegben történő kifizetésével nem kívánják vállalkozásukat megterhelni. A lízingtárgyat lízingbe vevő veszi fel könyveiben és számolja el az értékcsökkenési leírást. A lízingdíjak kamattartalma költségként elszámolható.

Ez a finanszírozási forma alkalmazható a legszélesebb körben, kis és közepes vállalkozásoknak kifejezetten ajánlott. A teljes ÁFA a futamidő elején az ÁFA tv. szerint egyösszegben visszaigényelhető.

Nyílt végű pénzügyi lízing

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a CIB Lízing Zrt. birtokbaadási nyilatkozata alapján a lízingtárgyak beszerzési értéken a Lízingbe vevő könyveiben kerülnek aktiválásra. Az ügyfél minden hónapban az esedékes tőketörlesztésre, valamint annak ÁFA tartalmára vonatkozó résszámlát kap. A résszámlák ÁFA tartalma az ÁFA tv. szerint visszaigényelhető.  A lízingdíjak kamattartalma költségként elszámolható. A futamidő végén az ügyfél az eszköz tulajdonjogát megszerezheti a szerződésben meghatározott maradványérték megfizetésével


A CIB Lízing Csoport gép beszerzési pályázatokhoz kapcsolódó ajánlata

Amennyiben az eszközbeszerzési támogatás tulajdonjoghoz kötött, partnereinknek kölcsön konstrukciót ajánlunk. Ennél a finanszírozási formánál az eszköz tulajdonosa a finanszírozást igénybe vevő ügyfél, a CIB Lízing Zrt.-nek pedig a futamidő alatt ingó zálogjoga van az eszközön, mely zálogjog a futamidő végén a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítését követően töröltethető.


Kapcsolódó anyagok