Elszámolási és forintosítási információk

Segítünk tisztán látni!

Szeretnénk megkönnyíteni az elszámolással, illetve a forintosítással kapcsolatos tájékozódást, ezért összegyűjtöttük a témában felmerülő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

Erről az oldalról tudja letölteni a szükséges nyilatkozatokat és nyomtatványokat is.

Gyakori kérdések és válaszok


  • Általános kérdések
  • Elszámolás a gyakorlatban
  • Speciális esetek
  • Panasszal kapcsolatos lehetőségek
  • Forintosítás
  • Vonatkozó jogszabályok

Kérdések és válaszokMNB közérdekű keresetekkel kapcsolatos információk
  • Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a vonatkozó törvények adta lehetőségével élve a Magyar Nemzeti Bank közérdekű keresetet indított egyes pénzügyi intézmények - köztük a CIB Bank és a CIB Lízing - ellen annak megállapítása érdekében, hogy a 2010. november 26. és 2014. július 26. napja között létrejött forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések esetében alkalmazott kamatok, díjak és költségek tisztességesen kerültek-e egyoldalúan megemelésre. Az eljárás során az került megállapításra, hogy a 2010. november 26. és 2014. július 26. napja között létrejött forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések esetében is tisztességtelenül lettek egyoldalúan megemelve az alkalmazott kamatok, díjak és költségek, ezért a CIB Bank és a CIB Lízing elszámolt érintett ügyfeleivel, és a jogszabályban foglalt határidőben, a polgári peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik napig megküldte az érintetteknek az elszámolásról szóló tájékoztatást.
  • CIB Lízing esetében ez a határidő 2015. november 9. volt.
  • A közérdekű perek által érintett termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek listáját itt tekinthetik meg.
  • A CIB Ingatlanlízing a törvényben foglalt lehetőséggel élve nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a 2010. november 26. és 2014. július 26. napja között létrejött forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések esetében egyoldalú kamat-, költség-, és díjemelést nem hajtott végre.

* Ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy közjegyzői okiratba foglalt, illetve közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott meghatalmazás alapján, meghatalmazott útján. A külföldön kiállított meghatalmazás akkor bír teljes bizonyító erővel, haazt a magyar külképviseleti hatóság a kiállítás helyén felülhitelesítette, vagy a kiállítás államának erre feljogosított hatósága ún. Apostille-lal látta el.