CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2015. évi auditált éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés i) pontjára és 167. § (2) bekezdésére hivatkozással ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő www.cib.hu, www.cibalap.hu, és www.kozzetetelek.hu közzétételi helyein elérhető az Alapkezelő közgyűlése által elfogadott, 2015. évi üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolója és annak könyvvizsgálói záradéka. Az Alapkezelő 2015. évi üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról a KPMG Hungária Kft., mint az Alapkezelő könyvvizsgálója 2016. február 1-jén korlátozás nélküli, tiszta jelentést adott ki.

Budapest, 2016. március 11.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2015. évi auditált éves beszámolója