A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Dollár Megtakarítási Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2016. június 6-án kelt 34/2016. számú határozatában döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 USD össznévértékben forgalomba hozandó CIB Dollár Megtakarítási Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

Az Alap célja a kiegyensúlyozott árfolyam-alakulás, a konzervatív, a biztonságot előtérbe helyező befektetési stratégia követése és így a folyamatos növekedés biztosítása. Az Alap portfóliójában elsősorban fix- és változó kamatozású pénzpiaci eszközök, bankbetétek, hazai illetve amerikai és európai piacokon megtalálható államkötvények, vállalati, banki és egyéb kötvények szerepelhetnek. Az említett portfólióelemek egyedi és együttes súlyozott átlagos élettartama, lejárati ideje, devizális kitettsége, hitelminősítési besorolása a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerül meghatározásra. Az Alap a befektetési stratégiájának megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a portfóliójában található nem amerikai dollárban jegyzett eszközök devizakockázatának csökkentésére. Mindezeknek köszönhetően az Alap egyrészt hatékonyan képes megosztani az egyes eszközökkel járó devizális és egyedi kockázatokat, másrészt a rövid lejáratú, amerikai dollárban kibocsátott, fejlett piaci állampapírokkal, bankbetétekkel versenyképes teljesítményt érhet el. Az Alap portfóliójában található eszközöket teljes körűen reprezentáló hivatalos index nem létezik, ezért az Alap teljesítményét az USDLIBOR-hoz, dollár pénzpiaci eszközökhöz illetve rövid, 1-3 éves futamidejű US treasury indexekhez érdemes leginkább hasonlítani. A befektetési jegyek visszaváltására bármelyik forgalmazási napon adhatóak megbízások, amelyek a megbízás napjával megegyező forgalmazási napon teljesülnek, így az Alap Befektetői számára egy banki folyószámla rugalmasságát nyújtja.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2016. július 18. - 2016. július 29. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. A befektetési jegyek névértéke 0.01 USD. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0.25% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 500 USD össznévértékű befektetési jegynek megfelelő összeg jegyezhető.

Budapest, 2016. július 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.