A CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Magyar Nemzeti Bank 9,188,354.90 EUR indulótőkével, 1111-688 lajstromozási számon, H-KE-III-544/2016. számú határozatával 2016. június 28-án nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2016. július 4-én indul a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2016. július 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.