A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Dupla Profit Tőkevédett Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése 2016. december 27-30. napokon

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló: 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének j) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Dupla Profit Tőkevédett Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyek folyamatos forgalmazása a Kbftv. 114. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a 2016. december 27-30. napokon felfüggesztésre kerül. Az Alap Kezelési szabályzatának 1.10 pontja szerinti határozott futamideje 2016. december 30. időpontban véget ér, valamint ezzel egyidejűleg az Alap Kezelési szabályzatának 50. pontja szerint a Befektetők kifizetésére is sor kerül. A Befektetők érdekében a folyamatos forgalmazás szüneteltetését az Alap megszűnési eljárásának részeként az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítése, elszámolása, valamint ennek eredményeként rendelkezésre álló összegnek a Befektetők részére történő kifizetése indokolja. A befektetési jegy forgalmazás felfüggesztés időszaka alatti napok nem minősülnek forgalmazás-elszámolási napnak. Tehát az ezt megelőzően, 2016. december 23-án felvett, de el nem számolt megbízások forgalmazás-elszámolási napjának meghatározása során a befektetési jegy forgalmazás felfüggesztés időszaka alatti napok nem kerülnek figyelembevételre. Az Alap Nettó eszközértéke és a Befektetési jegyek árfolyama a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése alatt is változatlanul megállapításra és a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon közzétételre kerül.

Budapest, 2016. december 21.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.