A CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Magyar Nemzeti Bank 4,920,123.57 EUR indulótőkével, 1111-708 lajstromozási számon, H-KE-III-846/2016. számú határozatával 2016. december 14-én nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2016. december 19-én indult a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.


Budapest, 2016. december 20.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.