A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Talentum Total Return Alapok Alapjáról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2016. november 8-án kelt 63/2016. számú határozatában döntött a legalább 200,000,000 db, 200,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Talentum Total Return Alapok Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

Az Alap célja, hogy hogy abszolút hozamú befektetési stratégiát követve, több éves időtávon, bármilyen tőkepiaci körülmények között, a kockázatmentesnek tekinthető befektetések hozamát minél magasabban meghaladó teljesítményt érjen el. Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek a kockázatosnak tekinthető egyedi befektetési eszközökre jellemző szintnél kedvezőbb várható hozam és kockázatvállalás mellett. Ennek a célnak az elérése érdekében az Alap hatékony diverzifikációt alkalmazva a globális befektetési univerzum minden fontosabb, részvény-, kötvény-, illetve nyersanyagpiacán kitettséggel rendelkezhet. Az Alap eszközkosarában található alapok elsősorban az absolute return, flexible, balanced, multi-asset befektetési stratégiákat alkalmazzák ötvözve a klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési irányelvek, az alternatív, hedged befektetési stratégiák, illetve az innovatív, kvantitatív kereskedési stratégiák előnyös tulajdonságait. Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló hivatalos index nem létezik, ezért az Alap teljesítményét az RMAX és más rövid forint pénzpiaci eszközökhöz érdemes leginkább hasonlítani. Az Alap a vagyonkezelési és befektetési szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert befektetési alapkezelő cégcsoportok, így többek között a J.P. Morgan Asset Management, Pacific Investment Management Company ("PIMCO"), Franklin Templeton Investments, Fidelity Investments, Nordea Investment Management, Aberdeen Asset Management, vagy az Eurizon Capital befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok széles spektrumát teszi elérhetővé. Ezzel biztosítja a széles körű befektetési szakértelem, a nemzetközi kockázatkezelés és a globális kereskedelmi platformok nyújtotta előnyök hatékony kihasználását. Az Alap eszközkosarában található befektetési alapok teljesítménye jellemzően nem korrelál egymással, azaz általánosságban elmondható, hogy az elért hozamaik mértéke és iránya várhatóan egymástól független, így segítve az Alap befektetéseivel járó kockázatok hatékony kezelését. Az Alap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, az Alapkezelő az Eurizon Capital SGR S.p.A befektetési alapkezelő által adott eszközsúlyokat tartalmazó ajánlásai alapján legalább havonta eszközallokációs lépéseket valósít meg. A mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő, valamint az Eurizon Capital SGR S.p.A befektetési alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja az Alap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit. A befektetési eszközkosár elemei között az említett világhírű befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok közötti újrasúlyozásokra azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a módosított súlyarányok az Alap várható hozam-kockázat profiljával konzisztensek maradnak, valamint biztosítható a pozitív, hosszú távú várható megtérülés.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2016. december 12. - 2017. január 13. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0.25% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100,000 HUF össznévértékű befektetési jegynek megfelelő összeg jegyezhető.

Budapest, 2016. december 5.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.