A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 167. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese (Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1) 2016. november 16. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:


-     13/2016. (XI.16.) sz. részvényesi határozat: Massimo Torchiana, Felügyelő bizottsági tag 2016. november 15. napi hatállyal lemondott a Felügyelő bizottságában viselt tisztségéből, amelyre tekintettel új Felügyelő bizottsági tag megválasztása vált szükségessé. Az Egyedüli Részvényes Marco Bus Urat 2016. november 16-tól 2019. március 31-éig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Alapkezelő felügyelő bizottsági tagjának.

-     14/2016. (XI.16.) sz. részvényesi határozat: Az Egyedüli Részvényes az Alapkezelő Alapszabályán a felügyelőbizottság összetételének a megváltozását átvezette.

 

Budapest, 2016. november 18.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.