A CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. Az Alapot a Magyar Nemzeti Bank 6,123,339.11 USD indulótőkével, 1111-702 lajstromozási számon, H-KE-III-717/2016. számú határozatával 2016. október 19-én nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontjában rögzített részesedési arány 110.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2016. október 24-én indult a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2016. október 25.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.