CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2013. október 11-én indult futamidejének végére ért 2016. október 7-ei napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A Kbftv. 196. § (1), valamint a 215/2000. (XII. 11.) a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója.
A 2013. október 11. és 2016. október 7. közötti időszakban az Alap hozamát termelő, amerikai S&P 500 Index, az indulásakor 100.00%-ban meghatározott részesedési aránnyal számítva, 19.14%-os teljesítményt (365 napos bázison számított, éves hozam: 6.01%, EHM=6.01%) az alábbiak szerint érte el:

Részvényindex értéke S&P 500 Index
2013/10/07 1 676,12
2013/10/14 1 710,14
2013/10/21 1 744,66
Futamidő elején 1 710,31
2014/10/06 1 964,82
2015/10/05 1 987,05
2016/10/03 2 161,20
Futamidő alatt évente számolt átlag 2 037,69
lejáratkor kifizetésre kerülő hozam 19,1418%


Így az Alapnak a hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő lejáratakor a befektetési jegyenként 10,000 HUF névérték összegben történt tőkevédett visszafizetésen felül további hozamkifizetést is eredményezett befektetési jegyenkénti 1,914.18 HUF összegben.
Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója  2016. október 14-től megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2016. október 14.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.