A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2016. augusztus 22-én kelt 46/2016. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó forgalomba hozandó CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

Az Alap célja, hogy az energetikai, telekommunikációs, informatikai és elektronikai iparágakban, a kiskereskedelmi és magán-egészségügyi szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő valamint a gépjármű- és gyógyszergyártásban csúcstechnológiát képviselő, közismert vállalatok az Alphabet Inc, az AT&T Inc, a Duke Energy Corp, az Eaton Corp Plc, a General Electric Co, a Southern CO/THE, a Target Corp, a Welltower Inc, a General Motors Co és a Pfizer Inc részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatt félévente megfigyelt, részesedési aránnyal korrigált, pozitív hozamát a lejáratkor 18.50%-ig (100.00%-os részesedési ráta mellett) kifizesse. A hozamszámítás során az egyes részvények félévente ténylegesen elért teljesítménye legfeljebb 18.50%-ig kerül figyelembe vételre. Emellett, amennyiben a futamidő végén a legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény árfolyama is magasabb az induló szintjéhez képest, akkor további +5.00%-os hozamkifizetésre is lehetőség nyílik. Így a legoptimálisabb esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 23.50%-os (18.50%+5.00%) maximális teljesítményt is biztosíthat (100.00%-os részesedési ráta mellett).

A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal mérsékeli, hogy a hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében a heti gyakorisággal számolt átlagárfolyamát alkalmazza kezdőérteknek, míg a záróértéket részvénykosár futamidő alatti egyes félévek utolsó három hétének heti gyakorisággal számolt átlagárfolyama jelenti. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. Az Alap a részvénykosár által elérhető hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő végén csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 23.50%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 18.50%+5.00%-5.00%=18.50%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=5.82%, maximális EHM=5.82%). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az
Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 500 HUF összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -5.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2016. október 3. - 2016. december 2. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. A befektetési jegyek névértéke 10,000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0.25% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 100,000 HUF össznévértékű befektetési jegynek megfelelő összeg jegyezhető.

Budapest, 2016. szeptember 23.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Hirdetmény
Kiemelt befektetői információk
Tájékoztató és kezelési szabályzat