A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapjáról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2016. július 13-án kelt 37/2016. számú határozatában döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 USD össznévértékben forgalomba hozandó forgalomba hozandó CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

Az Alap célja, hogy a világszinten vezető szerepet betöltő, közismert, integrált energetikai vállalatok a BP p.l.c., a Chevron Corporation, az Eni S.p.A., az Exxon Mobil Corporation és a Repsol S.A. részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti, részesedési aránnyal korrigált, pozitív hozamát a lejáratkor kifizesse legfeljebb 40.00%-ig (100.00%-os részesedési ráta mellett). Az említett vállalatok egyrészt az olaj- és gázpiac, valamint azok származékainak teljes piaci vertikumát átfogják, így az egyes kutatás, feltárás, kitermelés, átalakítás és finomítás, logisztika és elosztás, értékesítés és forgalmazás részterülteken élenjáró tevékenységet folytatnak, másrészt a vegyipari termékek gyártásában és értékesítésében is kiemelt szerepet vállalnak, valamint erőművek üzemeltetése, megújuló energiahordozók előállítása is tevékenységük részét képezi. A részvénykosár maximálisan elérhető 40.00% hozamához az egyes részvények korlátozás nélkül, ténylegesen elért teljesítményükkel járulnak hozzá, így optimális esetben akár 40.00% feletti részvényhozamok is segíthetik a minél magasabb kosárteljesítmény elérését.

A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében számolt heti átlagárfolyamát alkalmazza kezdőérteknek, míg a záróértéket a lejáratkori kifizetést megelőző utolsó három hét heti átlagárfolyama jelenti. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. Az Alap a részvénykosár által elérhető lejáratkori hozamszerzési lehetőséget a 2 éves futamidő végén csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 90%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -10.00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 40.00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -10.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 40.00%-10.00%=30.00%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=13.98%, maximális EHM=13.98%). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 0.001 USD összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -10.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2016. augusztus 29. - 2016. október 7. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. A befektetési jegyek névértéke 0.01 USD. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0.25% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan 500 USD össznévértékű befektetési jegynek megfelelő összeg jegyezhető.

Budapest, 2016. augusztus 15.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Hirdetmény

Kiemelt Befektetői Információk

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat