A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Euró Pénzpiaci Alap Kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy CIB Euró Pénzpiaci Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2016. május 26-án kelt H-KE-III-477/2016. számú határozatával engedélyezte. Az Alapesetében az alábbi módosításokra kerül sor:

-     az Alap portfóliójában található egyes elemek minimális, maximális illetve tervezett arányai módosulnak,

-     befektetési politikára vonatkozó korlátozások módosulnak,

-     az Alap portfóliójának devizális kitettsége módosul,

-     valamint a Nettó eszközérték megállapításának módja módosul.

A változások a jelen közzétételt követő 30. nap elteltével 2016. július 4-én lépnek hatályba. A módosított Összevont tájékoztató, Kezelési szabályzat megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2016. június 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.