A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja és CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja Kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja és a CIB Euró Tőkevédett Gyógyszergyártók Származtatott Alapja Kezelési szabályzatának módosítását az Alapok felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2016. június 1-jén kelt  H-KE-III-496/2016. illetve H-KE-III-497/2016. számú határozataival engedélyezte. Az Alapok neve CIB (Euró) Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapjáról CIB (Euró) Gyógyszergyártók Származtatott Alapjára változik, futamidejük további 3 évvel meghosszabbításra kerül 2019. szeptember 6. időpontig, amellyel egyidejűleg a következő módosításokra is sor kerül:

2016/07/02-2016/09/02 közötti időszakban

Az Alapok befektetési célja, hogy a forint illetve euró bankbetétek kamataival versenyképes hozamokat tegyenek elérhetővé a kiszámítható árfolyam-alakulás biztosítása érdekében a kockázatok maximális kerülése mellett. A Forgalmazó ebben az időszakban a befektetési jegyek vásárlása illetve visszaváltása esetén 0.00%, az ezt megelőző, illetve követő időszakban történő vásárlás esetén maximum 2.00%, visszaváltás esetén maximum 3.00%, forgalmazási jutalékot számíthat fel.

2016/09/05-2019/09/06 közötti időszakban

Az Alapok célja, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdei vállalatok a GlaxoSmithKline, a Novartis, a Merck, a Pfizer, a Roche és a Sanofi részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár futamidő alatti pozitív éves teljesítményét évente kifizesse. Emellett, a futamidő végén amennyiben legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény árfolyama is magasabb a 2016. szeptemberi szintjéhez képest, akkor további +5.00%-os hozamkifizetésre is lehetőség nyílik. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 6.20%-ig kerül figyelembe vételre. Ennek köszönhetően a részvénykosár 2016/09/05-2019/09/06 közötti időszakban maximálisan elérhető hozama 23.60% (365 napos bázison számított, éves hozam: 7.31%) lehet. Az Alapok befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. Az Alapok a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 3 évvel meghosszabbított futamidő alatt csak úgy tudják biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállalnak, amelynek értelmében ígéretet tesznek arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 23.60%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -5.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapokon, mint befektetésen legfeljebb 3x6.20%+5.00%-5.00%=18.60%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=5.85%, maximális EHM=5.85%). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alapok futamidejével. Az Alapok befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő alatt hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapoknak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 500 HUF illetve 0.0005 EUR összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -5.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni.

A változások a Magyar Nemzeti Bank 2016. június 1-jén kelt, H-KE-III-496/2016. illetve H-KE-III-497/2016. számú jóváhagyó határozatait követő 30. napon lépnek hatályba. A módosított Összevont tájékoztató, Kezelési szabályzatok és Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2016. június 2.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.