A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 167. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2016. április 28. napon a következő részvényesi határozatot hozta:

-   11/2016. (IV. 28.) sz. részvényesi határozat: a Társaság Egyedüli Részvényese a Társaság Alapszabályának 8.10.d) pontja alapján a Társaság vezérigazgatójának, Komm Tibornak teljesítményfüggő juttatást állapított meg.

 

Budapest, 2016. május 5.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.