A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés e) és h) pontja, valamint 167. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2016. április 22. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

- 9/2016. (IV. 22.) sz. részvényesi határozat: a 2017. április 30-ig tartó időszakra a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: H-1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: 01-09-063183) az Alapkezelő állandó könyvvizsgálójának választja, valamint a KPMG Hungária Kft. részéről eljáró Dr. Eperjesi Ferencet (nyilvántartási száma: MKVK-003161) az Alapkezelő személyében kijelölt könyvvizsgálójának nevezi ki.

-  10/2016. (IV.22) sz. részvényesi határozat: az Alapkezelő igazgatósági tagjai közül Komm Tibor Urat az Alapkezelő Vezérigazgatójának nevezte ki.

 

Budapest, 2016. április 26.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.