A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2016. március 21-én kelt 23/2016. számú határozatában döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 EUR össznévértékben forgalomba hozandó forgalomba hozandó CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a banki, vagyonkezelési és pénzügyi szolgáltatásokban, a személy- és haszongépjármű-gyártásban és a kapcsolódó értékesítési és szerviz szolgáltatásokban élenjáró, a telekommunikációs, informatikai és elektronikai iparágakban csúcstechnológiát képviselő, valamint az energetikai iparágban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok: az HSBC Holdings PLC, a Hyundai Motor Co, a Lenovo Group Ltd, a Samsung Electronics Co Ltd és a PetroChina Co Ltd részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén évente 8.50%-os hozamot fizessen ki. A 8.50%-os éves hozamkifizetés feltétele, hogy mind az 5 részvény árfolyama magasabb legyen az Alap futamidejének elején megállapított, induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén. Emellett, a futamidő végén amennyiben legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény hozama is kedvezőbb, mint 10.00%, akkor további +5.00%-os hozamkifizetésre is lehetőség nyílik. Így a legoptimálisabb esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 30.50%-os (3x8.50%+5.00%) maximális teljesítményt is biztosíthat (100.00%-os részesedési ráta mellett).

A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal kívánja mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében számolt heti átlagárfolyamát alkalmazza kezdőérteknek, míg a záróértéket az éves kifizetést megelőző utolsó három hét heti átlagárfolyama jelenti. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő alatt csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni.

A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 30.50%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -5.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 3x8.50%+5.00%-5.00%=25.50%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=7.86%, maximális EHM=7.86%). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével.

Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő alatt hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 0.0005 EUR összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -5.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni. Az Alap futamidejének évei az éves hozamkifizetés feltételének vizsgálata szempontjából egymástól függetlenek.

A részvénykosár teljesítményétől függő éves hozamkifizetések egyik lehetséges alakulását bemutató számpélda:

 


A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2016. május 2. - 2016. június 17. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, vagy jogi személyek is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 0.01 EUR.

Budapest, 2016. április 25.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.