A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés e) és h) pontja, valamint 167. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2016. április 13. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

-     5/2016. (IV. 13.) sz. részvényesi határozat: Komm Tibor, Emiliano Laruccia és Marco Canton Urakat 2016. április 13-tól 2019. március 31-éig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az Alapkezelő igazgatósági tagjának.

-     6/2016. (IV. 13.) sz. részvényesi határozat: Massimo Torchiana, RNDr. Ing. Marian Matušoviè és Claudio Malinverno Urakat 2016. április 13-tól 2019. március 31-éig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az Alapkezelő felügyelő bizottsági tagjának.

-     7/2016. (IV. 13.) és 8/2016. (IV. 13.) sz. részvényesi határozatok: a fenti határozatoknak megfelelően elfogadta az Alapkezelő a 9.4 és 10.2 pontokban módosított Alapszabályát.

Budapest, 2016. április 21.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.