A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása portfoliókezelési szolgáltatás közvetítésére szóló megbízási szerződés megszüntetéséről

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi  CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének e) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő és a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) között 2011. szeptember 12-én kötött megbízási szerződés 2016. március 31-én közös megegyezéssel megszüntetésre került.


Budapest, 2016. április  05.