A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2016. március 4. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

-     1/2016. (III. 4.) sz. részvényesi határozat: jóváhagyja az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló által az Alapkezelő 2015. évi üzleti évéről készített jelentéseit, melyek alapján megállapítja, hogy az Alapkezelő a 2015. évi üzleti évre 2,474,508,000 HUF mérlegfőösszeg mellett 914,368,000 HUF mérleg szerinti eredményt realizált. A fentiekre tekintettel elfogadásra került az Alapkezelő 2015. évi üzleti évről készített számviteli törvény szerinti beszámolója.

-     2/2016. (III. 4.) sz. részvényesi határozat: a 2015. évi adózott eredményből 914,368,000 HUF összegben osztalék kifizetésére kerül sor.

-     3/2016. (III. 4.) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2015. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Igazgatóságának tagjait a 2015. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

-     4/2016. (III. 4.) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai munkájukat a 2015. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Felügyelő bizottságának tagjait a 2015. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.


Budapest, 2016. március 10.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.