A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja Tájékoztatójának, Kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének d) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap és CIB Nyersanyag Alapok Alapja Kezelési szabályzatának módosítását az Alapok felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank  a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. A nevezett Alapok esetében a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok módosítására került sor.

A változások a jelen közzététel napját követő 30. nap elteltét követően, 2016. március 14-én lépnek hatályba. A módosított összevont Tájékoztató, Kezelési szabályzatok megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.


Budapest, 2016. február 10.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Kezelési szabályzatok


Összevont tájékoztató