A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Világmárkák Származtatott Alapja és CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Világmárkák Származtatott Alapja és a CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja Kezelési szabályzatának módosítását az Alapok felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte, melynek értelmében az Alapok által követett befektetési stratégia, a hozam megállapításának és kifizetésének feltételei kerültek pontosításra.

A változások a jelen közzététel napján, 2016. február 8-án lépnek hatályba. A módosított Kezelési szabályzatok megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2016. február 8.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Kezelési szabályzatok: