A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. általforgalomba hozandó CIB Stabil Európa 2Származtatott Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. november 18-án kelt 59/2015. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a biztosítási, banki, vagyonkezelési és pénzügyi szolgáltatásokban élenjáró, a gyógyszeriparban csúcstechnológiát képviselő, a telekommunikációs, informatikai és energetikai iparágakban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert, világhírű vállalatok: az Allianz SE, az HSBC Holdings PLC, a Novartis AG, a Roche Holding AG, a Telefonica SA és az Iberdrola SA részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár futamidő alatti pozitív teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 6.50%-ig kerül figyelembe vételre. Emellett, a futamidő végén amennyiben legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény árfolyama is magasabb az induló szintjéhez képest, akkor további +5.00%-os hozamkifizetésre is lehetőség nyílik. Így a legoptimálisabb esetben az Alapban található részvénykosár a teljes futamidő alatt akár 24.50%-os (3x6.50%%+5.00%) maximális teljesítményt is biztosíthat (365 napos bázison számított, éves hozam =7.57%, EHM=7.57%) (100.00%-os részesedési ráta mellett).

A részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal mérsékeli, hogy a hozamszámításnál a részvények futamidő első három hetében számolt heti átlagárfolyamát alkalmazza kezdőérteknek, míg a záróértéket az éves kifizetést megelőző utolsó három hét heti átlagárfolyama jelenti. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő alatt csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni.

A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 24.50%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -5.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 3x6.50%%+5.00%-5.00%=19.50%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=6.11%, maximális EHM=6.11%). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével.

Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő alatt hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 500 HUF összegű, azaz a Befektetési jegyek névértékéhez viszonyított -5.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni. Az Alap futamidejének évei az éves hozamkifizetés feltételének vizsgálata szempontjából egymástól függetlenek.

A részvénykosár teljesítményétől függő éves hozamkifizetések lehetséges alakulását bemutató számpélda:


A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak 2016. január 4. - 2016. február 19. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, vagy jogi személyek is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 10,000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 1.00% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan jegyezhető összeg 100,000 HUF.

Budapest, 2015. december 23.