A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Reflex Vegyes Alapok Alapjáról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. november 18-án kelt 58/2015. számú határozatában döntött a legalább 200,000,000 db, 200,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél magasabb hozamot érjen el a kockázatosnak tekinthető egyedi befektetési eszközökre jellemző szintnél kedvezőbb kockázatvállalás mellett. Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb a befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében az Alap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb, részvény-,kötvény-, illetve nyersanyagpiacán kitettséggel rendelkezhet.

Az Alapkezelő az Eurizon Capital SGR S.p.A. csoporthoz tartozó közép-kelet-európai régiós vagyonkezelési központ részeként az Alap portfóliójának kialakítása során az Eurizon Capital SGR S.p.A. valamint az Epsilon Associati SGR S.p.A. befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok széles spektrumát teszi elérhetővé így biztosítva a minél kedvezőbb várható hozam - kockázat szintek elérését. A kockázatmentesnek tekintett RMAX index hozamát meghaladó, abszolút értékben minél magasabb teljesítmény reményében az Alap eszközkosarában található alapok befektetési stratégiájában egyaránt szerepet kapnak a globális kötvény-, részvény-, nyersanyagpiacokra fokuszáló klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési irányelvek, valamint teret kapnak az innovatív, kvantitatív kereskedési stratégiák mellett a matematikai illetve statisztikai modelleken alapuló kockázatkezelési mechanizmusok is. A kockázatkezelés következő szintjét alkalmazva az Alapkezelő az Alap portfóliójának egészére jellemző árfolyam-ingadozás mértékét egy mérsékelt 9%-os célszint alatt tartja.

Az Alap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja az Alap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit, így a befektetési eszközkosár elemei között az Eurizon Capital SGR S.p.A. valamint az Epsilon Associati SGR S.p.A. befektetési alapkezelők által kezelt befektetési alapok közötti újrasúlyozásokra azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a súlyarányok módosítása a Befektetőknek az Alappal szemben elvárt hozam-kockázat preferenciáival konzisztens marad.

Az Alap hozamát termelő befektetési eszközkosár stratégiájának alakításában a szintén az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital SGR leányvállalataként az Epsilon Associati SGR S.p.A., a kvantitatív befektetési stratégiák szakértője, a kizárólag technikai kereskedési eljárásokat követő Epsilon alapokat kezel.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2016. január 11. - 2016. január 22. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 1 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 1.00% (éves).  A Befektetők által jegyzésenként minimálisan jegyezhető összeg 100,000 HUF.

Budapest, 2015. december 23.