CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2011. június 27-én indult futamidejének végére ért 2015. június 26-ai napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket. A Kbftv. 196. § (1), valamint 215/2000. (XII. 11.) valamint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója.

A 2011. június 27. és 2015. június 26. közötti időszakban az Alap hozamát termelő befektetési eszközkosár, az indulásakor 100.00%-ban meghatározott részesedési aránnyal számítva, 30.96%-os teljesítményt (éves hozam = 6.97%, EHM = 6.97%) ért el, a részletes adatok az alábbi linken érhetőek el:

CIB Atlantika Alap teljesítménye

Így az Alapnak a hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő alatt, illetve a lejáratakor a befektetési jegyenként 10,000 HUF névérték összegben történt tőkevédett visszafizetésen felül további befektetési jegyenként hozamkifizetéseket is eredményezett:

  • 2012/06/26-én: az Alap portfóliójában található betétlekötések által Befektetési jegyenkénti hozamkifizetés 500 HUF összegben, amely 5.00%-os teljesítménynek (éves hozam = 5.00%, EHM = 5.00%) felel meg.
  • 2015/06/26-án: az Alap portfóliójában található opciós ügyleteknek köszönhetően Befektetési jegyenkénti hozamkifizetés 3,095 HUF összegben, amelyet teljes futamidő alatt elért 30.96%-os teljesítménynek (éves hozam = 6.97%, EHM = 6.97%) felel meg.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója  2015. július 3-tól megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2015. július 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Megszűnési jelentés
Tevékenységet lezáró beszámoló