A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. május 7-én kelt 31/2015. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB WebWilág 2 Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a telekommunikációs, informatikai és elektronikai iparágakban csúcstechnológiát képviselő, valamint az internet alapú, elektronikus kereskedelemben, szolgáltatás-nyújtásban és a szociális struktúra-, illetve közösségi, ismeretségi hálózatépítésben világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok: az Apple Inc., a Best Buy Co Inc., az Expedia Inc, a Facebook Inc. a Google Inc. a LinkedIn Corp, a MercadoLibre Inc., a Netflix Inc., a TripAdvisor Inc. és a Twitter Inc. részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár évente elért pozitív teljesítményét 7.10%-ig kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 7.10%-ig kerül figyelembe vételre, így a teljes futamidő alatti teljesítmény legfeljebb 28.40% lehet (100.00%-os részesedési ráta mellett). Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 4 éves futamidő alatt csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor a 95%-os árfolyamvédett szintet mindenképp elérje. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamveszteséget fog mutatni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 28.40%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -5.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 28.40%-5.00%=23.40%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam: 5.40%, maximális EHM*=5.40%). Tehát, az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér, hanem a lejáratkor részleges tőkemegőrzést jelentő 95%-os árfolyamvédelmet biztosít. Amennyiben a futamidő alatt hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 0.005 EUR összegű, azaz -5.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. június 15. - 2015. július 31. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, vagy jogi személyek is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 0.01 EUR. Az Alap befektetési jegy jegyzési árfolyamai az egyes jegyzési napokon a befektetési jegyek névértéken történő jegyzését teszik lehetővé. A Befektetők által jegyzésenként minimálisan jegyezhető összeg 500 EUR.

Budapest, 2015. június 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.