A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest,Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és akollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1)bekezdése h) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja aTisztelt Befektetőket és a Tisztelt Felügyeletet, hogy a VÚB Asset Management,správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2015. június 30. napon a következőrészvényesi határozatot hozta:

7/2015. (VI. 30.) sz. részvényesi határozat: a 2016. április 30-ig tartó időszakra a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: H-1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-063183) az Alapkezelő állandó könyvvizsgálójának választja, valamint a KPMG Hungária Kft. részéről eljáró Dr. Eperjesi Ferencet (nyilvántartási száma: MKVK-003161) az Alapkezelő személyében kijelölt könyvvizsgálójának nevezi ki.

Budapest, 2015. július 7.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.