A CIB Szabadidő Származtatott Alap nyilvántartásba vétele


A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Szabadidő Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése sikeresen lezárult. A Magyar Nemzeti Bank 6,210,540,000 HUF indulótőkével, 1111-654 lajstromozási számon, H-KE-III-1053/2015. számú határozatával 2015. december  16-án nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2015. december 21-én indult a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2015. december 22.