A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. általkezelt

CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Relax Vegyes Alap, CIB Euró Relax Vegyes Alap, CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap

Kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Relax Vegyes Alap, CIB Euró Relax Vegyes Alap, CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. Az Alapok esetében az alábbi módosításokra kerül sor:

-     a CIB Hozamvédett Betét Alap esetében a portfóliójában található egyes elemek minimális, maximális illetve tervezett arányai módosulnak,

-     a CIB Pénzpiaci Alap esetében a portfóliójában található egyes elemek minimális, maximális illetve tervezett arányai, a befektetési politikára vonatkozó korlátozások, valamint a befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok bemutatása módosul,

-     a CIB Kincsem Kötvény Alap esetében a befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok bemutatása módosul,

-     a CIB Euró Pénzpiaci Alap esetében az általa egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege módosul,

-     a CIB Relax Vegyes Alap, CIB Euró Relax Vegyes Alap, CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja esetében általuk követett befektetési stratégia, az Alapkezelő, az egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, valamint a befektetési tanácsadóra vonatkozó információk bemutatása módosul,

-     a CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap esetében a könyvvizsgálóra vonatkozó információk bemutatása módosul,

-     a CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap esetében az általa követett befektetési stratégia, a hozam megállapításának és kifizetésének feltételei, a befektetési jegyek vételi illetve visszaváltási árának kiszámítási módszere módosul.

A változások a jelen közzétételt követő 30. nap elteltét követően, 2015. december 21-én lépnek hatályba. A módosított Összevont tájékoztató és Kezelési szabályzatok megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2015. november 19.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


CIB Alapok Összevont tájékoztató

Kezelési szabályzatok