A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Kbftv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2015. november 13-án kelt H-KE-III-954/2015. számú határozatával engedélyezte. Az Alap esetében az alábbi módosításokra kerül sor:

-     az Alap neve CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alapról CIB Dupla Profit Tőkevédett Alapra változik,

-     az Alap futamideje meghosszabbításra került 2016. december 30. időpontig,

-     az Alap befektetési stratégiája, befektetési céljainak megvalósításához használt eszközök módosulnak,

-     az Alap a portfóliójában található egyes elemek minimális, maximális illetve tervezett arányai módosulnak,

-     a származtatott ügyletek alkalmazására vonatkozó információk módosulnak,

-     az Alap portfólióelemeinek értékelési szabályai kiegészítésre kerülnek,

-     a tőkevédelemre vonatkozó szabályok kiegészítésre kerülnek,

-     a befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok módosulnak,

-     a hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása kiegészítésre kerülnek.

A változások a jelen közzétételt követő 30. nap elteltét követően, 2015. december 21-én lépnek hatályba. A módosított Összevont tájékoztató, Kezelési szabályzat megtekinthető a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2015. november 17.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB Dupla Profit Alap Kezelési szabályzat
CIB Alapok Összevont tájékoztató