A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának szüneteltetése 2015. október 29. napon

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139.§ (1) bekezdésének j) pontja alapjában foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására 2015. október 29. forgalmazási napon 10:00 időponttól kezdődően 16:00 időpontig nincs lehetőség. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését a Kbftv. 114. § (1) a) pontja teszi szükségessé, miszerint az alap saját tőkéjének, több mint 10.00%-át kitevő Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (OTP Bank Nyrt.) törzsrészvények tőzsdei kereskedése a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 436/2015. sz. határozata alapján felfüggesztésre került. Amennyiben a Budapesti Értéktőzsde Zrt. a nevezett határozatát módosító további határozatot hoz, és az OTP Bank Nyrt. törzsrészvényeinek (HU0000061726) tőzsdei kereskedése korábban elindul, ebben az esetben a CIB Indexkövető Részvény Alap befektetési jegyek is újra forgalmazhatóak lesznek.


Budapest, 2015. október 29.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.