A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Szabadidő Származtatott Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. szeptember 18-án kelt 51/2015. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Szabadidő Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Szabadidő Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy (a) a professzionális edző illetve szabadidős cipő, ruházat, kiegészítők és sportszerek gyártásában csúcstechnológiát képviselő; (b) a szociális struktúra-, illetve közösségi, ismeretségi hálózatépítésben világszinten vezető szerepet betöltő; (c) valamint a globális telekommunikációs, média-, szórakoztatóiparban, filmgyártásban, a TV-csatornák üzemeltetésében, internetes szolgáltatásnyújtásban élenjáró, közismert, világhírű vállalatok: az Adidas AG, a Nike, Inc., a Facebook Inc., a Time Warner Inc., a The Walt Disney Company és a Vivendi SA részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén az első két évben évente 8.00%-os, illetve a harmadik évben 5.00%-os hozamot fizessen ki. Emellett, a futamidő végén amennyiben legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény hozama pozitív, akkor azt legfeljebb 45.00%-ig elérhetővé tegye. Így a legoptimálisabb esetben, a részvénykosár akár a maximális 66.00%-os (2x8.00%%+5.00%+45.00%) (365 napos bázison számított, éves hozam = 18.39%, EHM=18.39%) teljesítményt is biztosíthat (100.00%-os részesedési ráta mellett). A 8.00%-os, illetve az 5.00%-os éves hozamkifizetések feltétele, hogy mind a 6 részvény árfolyama magasabb legyen az induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén.
Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 3 éves futamidő alatt csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni.

A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 66.00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -5.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 2x8.00%+5.00%+45.00%-5.00%, azaz 61.00%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=17.19%, maximális EHM=17.19%). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével.

Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő alatt hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 500 HUF összegű, azaz -5.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni. Az Alap futamidejének évei az éves hozamkifizetés feltételének vizsgálata szempontjából egymástól függetlenek..

A részvénykosár teljesítményétől függő éves hozamkifizetések lehetséges alakulását bemutató számpéldák:A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. október 26. - 2015. december 4. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, vagy jogi személyek is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 10,000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 1.00% (éves). A Befektetők által jegyzésenként minimálisan jegyezhető összeg 100,000 HUF.

Budapest, 2015. október 14.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.