A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatásaszemélyi változásról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdése e) pontja és 167. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy Knáver György 2015. szeptember 9. napjával az Alapkezelő vezérigazgató-helyettesévé került kinevezésre.

Budapest, 2015. szeptember 16.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.