A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapjáról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. július 8-án kelt 43/2015. számú határozatában döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 EUR össznévértékben forgalomba hozandó CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a professzionális edző illetve szabadidős cipő, ruházat, kiegészítők és sportszerek gyártásában csúcstechnológiát képviselő; a bankkártyás fizetőrendszerek és a kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatás-nyújtásban világszinten vezető szerepet betöltő; valamint a globális bankpiacon univerzális pénzintézeti szolgáltatásokat nyújtó, közismert, világhírű vállalatok: az Adidas AG, a Nike, Inc., a Citigroup Inc, az American Express Co, a MasterCard Inc. és a Visa Inc. részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén évente 4.50%-os hozamot fizessen ki. Emellett, a futamidő végén amennyiben legrosszabb teljesítményt nyújtó részvény hozama pozitív, akkor azt legfeljebb 40.00%-ig elérhetővé tegye. Így a legoptimálisabb esetben, az Alap akár a maximális 58.00%-os (4x4.50%+40.00%) (365 napos bázison számított, éves hozam = 12.12%, EHM=12.12%) teljesítményt is biztosíthat (100.00%-os részesedési ráta mellett). A 4.50%-os éves hozamkifizetés feltétele, hogy mind a 6 részvény árfolyama magasabb legyen az induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén.

Az Alap a részvénykosár által elérhető éves hozamszerzési lehetőségeket a 4 éves futamidő alatt csak úgy tudja biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett, részleges tőkemegőrzést vállal, amelynek értelmében ígéretet tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp elérje a 95%-os árfolyamvédett szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következik, hogy a lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5.00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni. A részvénykosár teljes futamidő alatti legfeljebb 58.00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -5.00%-os árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 4x4.50%+40.00%-5.00%=53.00%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=11.22%, maximális EHM=11.22%). Az említett lehetséges maximális hozam elérése érdekében a Befektetőknek javasolt minimum befektetési időtartam megegyezik az Alap futamidejével.

Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígér. Amennyiben a futamidő alatt hozamkifizetés nem történik, akkor a legkedvezőtlenebb esetben az Alapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a Befektetési jegyenkénti 0.0005 EUR összegű, azaz -5.00%-os mértékű árfolyamveszteséggel fog megegyezni. Az Alap futamidejének évei az éves hozamkifizetés feltételének vizsgálata szempontjából egymástól függetlenek.

A részvénykosár teljesítményétől függő éves hozamkifizetések lehetséges alakulását bemutató számpéldák:


A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. augusztus 10. - 2015. szeptember 25. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, vagy jogi személyek is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 0.01 EUR. Az Alap befektetési jegy jegyzési árfolyamai az egyes jegyzési napokon a befektetési jegyek névértéken történő jegyzését teszik lehetővé. A Befektetők által jegyzésenként minimálisan jegyezhető összeg 500 EUR.

Budapest, 2015. július 30.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.