A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. üzletszabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő Panaszkezelési szabályzata módosításra került.  A módosított Panaszkezelési szabályzat megtekinthető, a www.cibalap.hu, valamint az Alapkezelő ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében a hivatalos pénztári órák alatt.

 

Budapest, 2015. május 26.  

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.