A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt

CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap

Tájékoztatójának, Kezelési szabályzatának valamint Kiemelt befektetői információinak módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, CIB Balance Vegyes Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank  a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (Batv.) 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. Az egyes Alapok esetében az alábbi módosításokra került sor:

-     A befektetési jegy előállítási módjára, kibocsátásra, értékesítésére vonatkozó információk

-     A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása

-     A befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

-     Azon eszközkategóriák, amelyekbe az egyes Alapok befektethetnek

-     Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

-     A befektetési politika megvalósítása során alkalmazott korlátok

-     A származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk

-     A kockázati tényezők bemutatására vonatkozó információk

-     A nettó eszközérték megállapítására, közzétételére vonatkozó információk

-     A portfólióelemeinek értékelési szabályai

-     A származtatott ügyletek értékelése

-     A díjak és költségek bemutatása

Az egyes Alapok esetében a változások a jelen közzétételt követő 30. nap elteltével, 2015. június 22-én lépnek hatályba. A módosított Összevont tájékoztató, Kezelési szabályzatok valamint a Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2015. május 22.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.Kiemelt befektetői információk


Kezelési szabályzatok


Összevont tájékoztató